News

25th July 2015

Last Post Ceremony– Ypres –Belgium 9th. July 2015.

VERSION FRANCAISE CI-DESSOUS –  NL VERSIE HIERONDER
REPORT 30,000th Last Post Ceremony– Ypres –Belgium 9th July 2015.

3.Clan Hay Pipe Band at the multi ceremony of  30.00th Last Post in Fire Brigade of EdegemAntwerp

As Scottish Clan members, Liliane and I were very honored by the invitation by Last Post Association to participate in the 30,000th Last Post ceremony at the Menin Gate in Ypres.
At 0500pm the academic part began in the modern Cultuur Centre ‘ Perron’ of Ypres. With beautiful music and excellent speakers the history and future of the Last Post Association was discussed. A continuing ceremony to commemorate all those who died for our current freedom and values. A continuing ceremony to convey this message into the future.
2.H.M.Queen Mathilde of Belgium, accomponied by Mr.Benoit Mottrie, President Last Post Association, on the way congratulating the buglers of the Last Post Association (1)

At 0800pm then began the 30,000th Last Post ceremony. In the presence at the Menin Gate of Her Majesty Queen Mathilde of Belgium and Ambassadors of many countries and with synchronous transmission there were echoes of bugles from New – Zealand, UK, Australia, Canada, India. An exceptional accolade was given to the buglers of ‘the Last Post Association “. Day after day, at the Menin Gate, at 0800pm they bring a tribute to those who have fallen for our freedom.

 

 

In many Fire brigades in Belgium and other countries there were synchronised Last Post ceremonies. Clan Hay Pipe Band gave its outstanding music at the Fire brigade in Edegem / Antwerp.

Arrival of all guests at the Fire brigade Edegem for Multi Ceremony 30.00th last Post

 

 

 

 

 

 
You are all invited on August 29, 2015 at 12:00pm for the next ‘Homage to a Hay’ at the Menin Gate in Ypres. Thanks to the support of the buglers of the Last Post Association, Clan Hay Pipe Band and Clan MacLaren Pipe Band, we will again remember and honour the fallen Clan members.

Tom HYE
Convenor Continental Europe
Clan HAY

NEDERLANDSE VERSIE

 

Als Schotse Clan members, waren Liliane en ik zeer vereerd met de uitnodiging door ‘Last Post Association’ om deel te nemen aan de 30.000ste.Last Post aan de Menenpoort in Ieper.

Om 17.00uur begon het academische gedeelte in het modern Cultuur Centrum ‘Het Perron’van Ieper. Met prachtige muziek en excellente sprekers werd de geschiedenis en toekomstvisie van de Last Post Association voorgesteld. Een continue ceremony om allen te gedenken die gestorven zijn voor onze actuele vrijheid en waarden. Een continue ceremony om deze boodschap naar de toekomst om te zetten.

Buglers ready for Last PostOm 20.00uur begon dan de 30.000 ste Last Post ceremony. Met de aanwezigheid van H.M Koningin Mathilde, Ambassadeurs van vele landen aan de Menenpoort, met synchrone uitzending, echo’s van hoorns vanuit Nieuw – Zeeland, UK, Australië, Canada, India,  werd een uitzonderlijk eerbetoon gegeven aan de hoornblazers van de ‘Last Post Association’ die dag na dag, aan de Menenpoort, om 20.00uur hulde brengen aan de gesneuvelden voor onze vrijheid.

Ook in vele brandweerkanzernes in België en andere landen werd synchroon de Last Post ceremony geblazen . Clan Hay Pipe Band gaf haar uizonderlijke muziek , in de Brandweerkanzerne in Edegem/Antwerpen.

U bent allen uitgenodigd op 29 augustus 2015 om 12.00uur voor de volgende ‘Homage to a Hay’ aan de Menenpoort in Ieper. Dank zij de ondersteuning van de hoornblazers van de ‘Last Post Association’, Clan Hay Pipe Band en Clan MacLaren Pipe Band zullen wij weer de gesneuvelde Clan members gedenken

Gelieve enkele foto’s te vinden.

Tom HYE

Convenor Continental Europe

Clan HAY

VERSION FRANCAISE

Comme  membres de clan écossais, Liliane et moi avons été très honorés par l’invitation de la Last Post Association à participer  au 30.000ème. Last à la Post à la Porte de Menin à Ypres.
A 17.00hrs. la partie académique a commencé dans le Centre Culturel moderne » Perron » d’ Ypres. Avec la belle musique et d’excellents orateurs l’histoire et l’avenir de la Last Post Association a été proposé. Une cérémonie continue pour commémorer tous ceux qui sont morts pour notre liberté  et des valeurs actuels. Une cérémonie continue afin de traduire ce message vers le futur.
A  20.00hrs. a commencé la 30 000 ème cérémonie du Last Post. Avec la présence de SM la Reine Mathilde, ambassadeurs de nombreux pays à la Porte de Menin, avec une transmission synchrone,d’échos de clairons venant de la Nouvelle – Zélande, Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, l’Inde, une récompense exceptionnelle a été accordée aux clairons de la « Last Post Association ” . Jour  après jour, à la Porte de Menin,  ils témoignent à  20.00hrs. un hommage aux morts pour notre liberté.
1.'Ode to the Ode'.Wim Opbrouck, Opening the 30 000th. Last Post (1)

Dans de nombreuses caserens de pompiers en Belgique et d’autres pays ont eu lieu des cérémonies  du Last Post synchronisées.  Clan Hay Pipe Band a donné  son aide par la musique  merveilleuse  dans la caserne de pompiers à Edegem / Anvers.

 

 

Vous êtes tous invités le 29 Août 2015 au 12:00hrs. pour la prochaine «Hommage à un Hay» à la Porte de Menin à Ypres. Merci  au clairons de la Last Post Association, le clan Hay Pipe Band, le Clan MacLaren Pipe Band pour leur soutien continuel au Homage to a Hay afin de nous permettre d’honorer les Clan members écossais, tombés pour notre liberté.

Trouver quelques photos.

Tom HYE
Convenor  Continental  Europe

Clan HAY

 

 

10th July 2015

A Very Special Member of Clan Hay

JOHAN DE SMET – CLAN HAY MEMBER AND CHAIRMAN OF KARREKOL.
Our friendship started 10 years ago in 2005 when I was looking for a location to host our annual Clan Gathering. It had to be a place around a castle, with Scottish interest and where an event was organized on a Scottish theme and the profit from the event had to go to a good cause. After long searching I drove past a house in June 2005 where a large flag ‘Scottish Days’ hung outside. It proved to be an insurer who had a great love of Scottish things and together with some friends organized the annual ‘Schotse Dagen’ in Castle Ooidonk.  I knew immediately that with this man and his friends with their ideas we could lay the foundation for a long friendship.
In 2006 we opened our first Clan tent during ‘Schotse Dagen’. Thanks to Johan and Fernand for their hospitality.  The profit of the ‘Schotse Dagen’ goes to various charitable organizations, including” The Karrekol. What Johan De Smet did not tell me is that he works hard with ‘The Karrekol “. For example, we found recently, thanks to the press that Prince Laurent visited “The Karrekol” and that JOHAN DE SMET is the Chairman of De Karrekol. We salute you Johan, for in spite of your busy professional occupations, you are so busy in various charities. A beautiful man and we are proud of you as a member of the Clan Hay and unconditional friend.

See here under : Article in ‘Royals May 2015’

Johan De Smet & Prince Laurent in De Karrekol

 

Version francaise ci-dessous

 

JOHAN DE SMET – CLAN HAY MEMBER – VOORZITTER DE KARREKOL .

Onze  vriendschap is begonnen toen ik in 2005, nu reeds 10 jaren, op zoek was naar een locatie om onze jaarlijkse Clan Gathering te organiseren. Het moest een plaats zijn , rond een kasteel, met Schotse interesse waar een happening werd georganiseerd rond Schotland, en dat deze happening ook nog naar een goed doel diende te gaan.  Na lang zoeken ben ik in juni 2005 voorbij een huis gereden waar een grote vlag ‘Schotse Dagen’ buiten hing.  Het bleek een verzekeraar te zijn die grote Schotse liefde had en samen met enkele vrienden de jaarlijkse Schotse Dagen in Kasteel Ooidonk organiseerde. In augsustus 2005 heb ik dan ‘De Schotse Dagen ‘ ontdekt en wist ik onmiddellijk dat met deze man en zijn vrienden en hun ideëen wij de basis konden leggen voor een lange  vriendschap.

In 2006 konden wij onze eerste Clan tent openen tijdens ‘De Schotse Dagen’. Wij danken Johan en Fernand nog immer hiervoor. De opbrengst van ‘De Scotse Dagen ging en gaat nog immer naar verschillende charity organisaties waaronder ‘De Karrekol’.  Wat Johan De Smet mij niet heeft verteld, is dat hij met ‘De Karrekol’ heel hard bezig is,. Zo hebben wij mogen vernemen onlangs, dank zij de pers, dat Prins Laurent een bezoek heeft gebracht aan ‘De Karrekol’. En wie is Voorzitter van ‘De Karrekol’. JOHAN DE SMET. Een grote Chapeu voor u Johan, om ondanks uw drukke professionele bezigheden nog zo geangageerd te zijn in verschillende charities. Een prachitg mens en wij zijn fier je in de Clan HAY als member te hebben sinds vele jaren alsook als vriend.

Zie hieronder het artikel in Royals van mei 2015.

 

VERSION FRANCAISE

JOHAN DE SMET – CLAN HAY MEMBRE – PRÉSIDENT KARREKOL.
Notre amitié a commencé quand je suis en 2005, 10 ans déjà, à la recherche d’un emplacement pour accueillir notre rassemblement annuel du clan Hay. Ce devait être un lieu autour d’un château, avec intérêt écossais et où un événement a été organisé autour de l’Ecosse et que le bénéfice de cet événement devait aller à une bonne cause. Après une longue recherche  je passais en juin 2015 devant  une maison , où un grand drapeau ‘Schotse Dagen’ était accroché  à l’extérieur. Il s’est avéré être un assureur qui avait un grand amour écossais et qui avec quelques amis a organisé les ‘Schotse Dagen’ dans le château Ooidonk. En août 2005, j’ai découvert les ‘Schotse Dagen’  et je savais immédiatement que cet homme et ses amis et leurs idées pourraient  jeter les bases d’une longue amitié.
En 2006, nous avons ouvert notre première tente de clan lors des ‘Schotse Dagen’. Nous remercions Johan et Fernand encore pour leur hospitalité.  Le bénéfice des ‘Schotse Dagen’ était et est toujours offert  à divers organismes de bienfaisance, y compris” Le Karrekol’. Ce que Johan De Smet ne m’a pas dit est qu’il, travaille fortement pour  «Le Karrekol” . Par exemple, nous pouvions trouver récemment, grâce à la presse que le prince Laurent avait visité “La Karrekol . Et qui est le président de De Karrekol ?  JOHAN DE SMET. Un grand Chapeu pour vous John, car, en dépit de vos activités professionnelles  tu es dans divers organismes de bienfaisance. Un homme  merveilleux .nous sommes fiers de toi comme membre du HAY clan depuis de nombreuses années et comme ami inconditionnel.
Voir l’article ci-dessous ‘Royals mai 2015’.

 

9th July 2015

INFERNO

 

Preparations for the performance.

Preparations for the performance.

053

The pipers perform at Inferno.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

INFERNO – 200 YEARS BATTLE OF WATERLOO REMEMBRANCE SHOW

                                    WARTERLOO 18 JUNE 2015.

Clan Hay Pipe Band were thrilled to have been asked, as a Scottish Clan Band, to participate in the show INFERNO. Weeks of preparation led up to it beforehand, with rehearsals of original pieces by the Pipers of the armies of William of Orange and the Duke of Wellington which were played during the Battle of Waterloo.
From 14th June  2015 the Pipers went every day to the rehearsal in Waterloo. A feat when you consider that our Pipers are not professional Pipers. On June 18 at 10.30 pm  they entered the final rehearsal for the spectacular show INFERNO. The Clan Hay Pipe Band were interviewed by several television and radio stations. Their performance was outstanding led by Chev. Philippe Vervoort- Personal Piper to the Earl of Erroll – Lord High Constable of Scotland – Chief of Clan Hay. Once again congratulations to the entire Clan Hay Pipe band and their families who always support  the adventures of this unique Pipe Band.
See www.youtube – inferno clan hay pipe band or Facebook – Clan Hay Pipe Band – or www.clanhaypipeband.be

 

Clan Hay Pipe band is gevraagd geworden om deel te nemen als Schotse Clan Band deel te nemen aan de show INFERNO . Weken voorbereiding gingen hieraan vooraf , met repetities van originele stukken die de Pipers van de legers van Willem van Oranje en de Hertog van Wellington speelden tijdens de Slag van Waterloo.

Vanaf 14 juni 2015 gingen de Pipers ieder dag naar de repetitie in Waterloo. Een huzarenstuk als men weet dat alle Pipers geen professionele Pipers zijn. Op 18 juni , kwam dan de laatste repetitive met om 22.30uur de spectaculaire show INFERNO. De Clan Hay Pipe Band  werd geïnterviewed door verschillende televisie- en radiostations. Hun performance was outstanding onder leiding van Chev. Philippe Vervoort- Personal Piper to the Earl of Erroll – Lord High Constable of Scotland – Chief Clan HAY – Sir Merlin HAY. Nogmaals felicitaties aan de hele Clan Hay Pipe band en hun familie, die altijd meeleven met de avonturen van deze unieke Pipe Band.

Zie www.youtube – inferno-clan hay pipe band. Of cfacebook – clan hay pipe band of www.clanhaypipeband.be .

VERSION FRANCAISE

Le Clan Hay Pipe Band  a été invité à participer en tant que Band  écossais de Clan à participer au show d’ouverture  INFERNO. Des semaines de préparation et de répétitions ont précédé cet événement grandiose, avec des répétitions de musiques originales des cornemuses des armées de Guillaume d’Orange et le duc de Wellington joué lors de la bataille de Waterloo.
A partir du 14 Juin, 2015, les Pipers allaient  tous les jours à la répétition, à Waterloo. Un exploit quand on sait que tous les Pipers ne sont pas Pipers professionnels. Le 18 Juin, venait alors encore une répétition générale avec à partir de 22.30uur le spectacle spectaculaire INFERNO . Clan Hay Pipe Band a été interviewé par plusieurs stations de télévision et de radio. Leur performance a été remarquablement  menée  par Chev. Philippe Vervoort- Personal Piper au Lord d’Erroll – Lord High Constable of Scotland – Chef du clan HAY – Sir Merlin HAY. Encore une fois félicitations à tout le CLAN HAY PIPE BAND et leur famille, qui soutiennent toujours les aventures de ce pipe band unique.
Voir www.youtube – -inferno-clan hay pipe band ou facebook – clan hay pipe band ou www.clanhaypipeband.be