Report: CLANS’ DAYS YPRES –OOIDONK 2015.

Clan MacLaren Pipe Band & Clan Hay Pipe band at Menin Gate

Clan MacLaren Pipe Band & Clan Hay Pipe band at Menin Gate

CLANS' DAYS 29th and 30th of August 2015

1.VIP EVENING SCHOTSE DAGEN Castle Ooidonk 28/08/2015

2. Homage to a Hay Ypres  - Menin Gate – Ypres 29/08/2015.

3.Schotse Dagen- Scottish Clans Gathering 29-30/08/2015 Castle Ooidonk

What a beautiful summer we had. Starting with the beautiful weather for the 200th anniversary of the Battle of Waterloo, which the Clan Hay Pipe Band  actively  participated in. Despite the bad weather in the days before the Clans Days 2015, Friday, August 28th, was a beautiful day. The production of De Schotse Dagen could therefore continue without major problems.

1. VIP EVENING SCHOTSE DAGEN CASTLE OODIONK 28 AUGUST 2015

At 7.30pm we were guests of Count and Countess Henry t'Kint d’Roodenbeke in Castle Ooidonk for the Opening Night of Schotse Dagen. Guests of honor this year were Donald MacLaren of MacLaren and Achleskine, Chief of the Clan MacLaren and Harry Lord Hay, Master of Erroll, Chieftain of Clan Hay. The aperitif was taken in the courtyard of the castle. Thanks to the Count and Countess for the continuity of the tradition of the Schotse Dagen. During the dinner, beside the toast to the Haggis, wonderfully recited by John Wembridge, those present were amazed by Donald MacLaren of MacLaren performing a piece Super Piping. What emotion Donald can put into his playing! Thank you. By 11.30pm we, members of the Scottish Clans, quickly went to bed, because the next day was going to be long and busy.

VIP Evening with Toast to the Haggis said by John Wembridge

VIP Evening with Toast to the Haggis said by John Wembridge

 

2.‘HOMAGE TO A HAY ‘ YPRES - MENIN GATE – 29 august 2015

By 10:30am Clan MacLaren Pipe Band, who came especially from Venlo, The Netherlands, and the Clan Hay Pipe Band were already busy tuning their bagpipes on the Grote Markt of Ypres.

At 11.40am the Scottish Clans cortege departed, accompanied by Police Ypres, we followed the music of the Clan MacLaren Pipe Band and the Clan Hay Pipe Band towards Menin Gate. At 12:00 o'clock precisely, the exact time of the signing of the peace in 1918, the bugles of the Last Post buglers sounded at the Menin Gate. Donald MacLaren of MacLaren, Chief of the Clan MacLaren said the Exhortation. Afterwards, warden of the Clans Hay, MacLaren, Montgomery, MacLean, mentioned ten names of Clan members fallen in France and Belgium as a personal tribute. After the minute of silence, Donald MacLaren of MacLaren, played Flowers of the Forrest in the gallery of The Menin Gate Memorial. A moment to never forget. Thank you Donald for your fantastic, emotional bagpipe playing.

Donald MacLaren of MacLaren playing Flowers of the Forrest

Donald MacLaren of MacLaren playing Flowers of the Forrest

The warden laid wreaths. For the Clan MacLaren by Donald MacLaren of MacLaren - Chief of Clan MacLaren, for the Clan Hay by Harry Lord Hay, Master of Erroll, Chieftain of Clan Hay, for Clan MacLean Kenneth MacLean, Chieftain of Clan MacLean, for Clan Montgomery, by Chev. Guy Foste Montgomery, for family Kinnear by Michel Pilette, Baron of Kinnear. After reveille, played by the buglers, the Clan MacLaren Pipe Band played "Amazing Grace", followed by the closing ceremony of the 'From a Hay to Delgatie Castle "played by the Clan Hay Pipe Band. The cortège returned then to the Main Market.
Thank you for the support of the City of Ypres, Police Ypres ,Tourism Ypres,Last Post Association Ypres, Clan MacLaren Pipe Band, Clan Hay Pipe Band, Jonathan Sayers for his ongoing annual support to the Homage to a Hay, and to all Scottish Clans and families. The next Homage to a Hay will be on Saturday, August 27th, 2016 at 12:00 am. All Scottish Clans and families are welcome.

 

3.SCHOTSE DAGEN- CLANS GATHERING CASTLE OOIDONK, 29-30AUGUST 2015

Ewan & Isabelle Hay, of Faskally Caravans at Pitlochry, welcomed in the Clans tent by Tom Hye, Convenor Continental Europe Clan Hay & his wife Liliane

Ewan & Isabelle Hay, of Faskally Caravans at Pitlochry, welcomed in the Clans tent by Tom Hye, Convenor Continental Europe Clan Hay & his wife Liliane

After a quick lunch at Capella restaurant in Ypres, we all went towards the Castle Oodionk.
At 4.00pm exactly all present Clans were ready for the 'March of Clans' at Castle Ooidonk. Under the guidance of the Clan MacLaren Pipe Band and the Clan Hay Pipe Band Clans were officially received by Count and Countess Henry t'Kint d’Roodenbeke.
Count and Countess t'Kint d’Roodenbeke opened the Scottish Clans tent. Clan members and the audience of the Scottish Days were informed what Scottish Clans were, are and still do. Several visitors were told how they could contact their Scottish Clan, thanks to their perfect pedigree composition. Harry Lord Hay presented the prize to winner of the Town Crier contest.

Pamela Rotheroe-Hay, Secretary of Clan Hay & her husband Ralph at the table with Fernand Dacquin, Keeper of the Quaich. and a friiend.

Pamela Rotheroe-Hay, Secretary of Clan Hay & her husband Ralph at the table with Fernand Dacquin, Keeper of the Quaich and a friend.

We thank Earl and Countess Henry t'Kint d’Roodenbeke and SCHOTSE DAGEN for their continuous reception of the Scottish Clans in Schotse Dagen.

Tom HYE

Convenor Continental Europe

 

REPORT CLANS’ DAYS

CLANS' DAYS  2015 – YPRES / CASTLE OOIDONK –

BELGIUM 29-30 AUGUST 2015

 

THE HOMAGE TO A HAY (YPRES 29/08/2015) MEETING OF THE CLANS at

SCHOTSE DAGEN (CASTLE OOIDONK 29-30/08/2015)

 

 

 

NEDERLANDSE VERSIE

CLANS DAYS 29th and 30th of August 2015

  1. VIP EVENING SCHOTSE DAGEN Castle Ooidonk 28/08/2015
  2.  Homage to a Hay Ypres  - Menin Gate – Ypres 29/08/2015.
  3. Schotse Dagen- Scottish Clans Gathering 29-30/08/2015 Castle Ooidonk

 

Een pracht van een zomer hebben wij gehad. Te beginnen met het mooie weer voor de 200ste.verjaardag van de Slag in Waterloo, waar de Clan Hay Pipe Band actief aan deelgenomen heft, En nu, desondanks het slechte weer van de dagen voor de Clans Days 2015, was vrijdag 28 augustus, na enorme regenval, voorzien van een blauwe hemel. De opbouw van de Schotse Dagen kon dan ook zonder noemenswaardige problemen doorgaan.

 

  1. VIP EVENING SCHOTSE DAGEN Castle Ooidonk 28/08/2015

Om 19.30uur waren wij te gast bij Graaf en Gravin Henry t’Kint de Roodenbeke in Kasteel Ooidonk voor de Openingsavond van De Schotse Dagen. Eregasten dit jaar waren Donald MacLaren of MacLaren and Achleskine, Chief van de Clan MacLaren en Harry Lord Hay, Master of Erroll, Chieftain of Clan Hay. De aperitief werd genomen op het binnenplein van het kasteel. Hartelijk dank, Graaf en Gravin voor de continuïteit van de traditie bij de Schotse Dagen.  Tijdens de Dinner , werden naast de toast to the Haggis, geweldig voorgedragen door John Wembridge , de aanwezigen bij verrassing vergast door Donald MacLaren of MacLaren op een staaltje Super Piping. Wat een emotie dat Donald kan leggen in de doedelzak. Hartelijk dank. Tegen 23.30uur zijn wij , leden van de Schotse Clans , snel  naar ons bed gegaan ,daar de volgende dag wachtte ons nog een heel programma.

Donald MacLaren of Maclaren, Chief of Clan MacLaren playing an emotional tune on the bagpipe.

Donald MacLaren of Maclaren, Chief of Clan MacLaren playing an emotional tune on the bagpipe.

 

2.’Homage to a Hay’ Ypres  - Menin Gate – Ypres 29/08/2015.

Tegen 10.30uur waren de Clan Maclaren Pipe Band, speciaal komende van Venlo, Nederland , en de Clan Hay Pipe Band reeds bezig met hun doedelzakken aft e stemmen op de Grote Markt van Ieper.

Om 11.40uur vertrok de Scottish Clans Cortege ,onder begeleiding van de Politie van Ieper, en op de muziek van de Clan MacLaren Pipe Band en de Clan Hay Pipe Band richting Menenpoort. Om 12.00uur precies, gezien het zomeruur, het preciese uur van de ondertekening van de vrede in 1918,  weerklonken  op de Menenpoort de klaroenen van de  Last Post klaroenblazers . Donald MacLaren of MacLaren , Chief van de Clan MacLaren  sprak de Exhortation. Nadien werden van de Clans Hay, MacLaren,Montgomery, MacLean, tien gesneuvelden, per Clan met naam vernoemd als persoonlijk eerbetoon. Na de minuut stilte, speelde Donald MacLaren of MacLaren , Flowers of the Forrest in de galerij van Het Menenpoortmonument. Een moment om niet meer te vergeten. Hartelijk dank Donald voor je fantastisch , emotioneel doedelzakspel.

Harry Lord Hay , Master of Erroll, laying the wreaths

Harry, Lord Hay , Master of Erroll, laying the wreath

De kransen werden neergelegd,. Voor de Clan MacLaren door Donald MacLaren of MacLaren – Chief of Clan MacLaren, voor de Clan Hay door Harry Lord Hay, Master of Erroll, Chieftain of Clan Hay, voor Clan MacLean door Kenneth MacLean,Chieftain van de Clan MacLean, voor Clan Montgomery, door Chev. Guy Fosté de Montgomery, voor famiilie Kinnear door Michel Pilette, Baron of Kinnear. Na de reveille, gespeeld door de klaroenblazers, speelden de Clan MacLaren Pipe Band ‘Amazing Grace’ , gevolgd door de afsluiter van de ceremonie  ‘From a Hay to Delgatie Castle’ gespeeld door de Clan Hay Pipe Band. De cortège vertok dan terug naar de Grote Markt.

Clans Cortege on the way to Menin Gate

Clans Cortege on the way to Menin Gate

Hartelijk dank voor de ondersteuning aan de Stad Ieper, Politie Ieper, Toerisme Ieper, Last Post Association Ypres, Clan MacLaren Pipe Band, Clan Hay Pipe Band, Jonathan Sayers voor zijn niet aflatende jaarlijkse ondersteuning aan de Homage to a Hay, en aan alle Schotse Clans en families. De volgende Homage to a Hay is op zaterdag 27 augustus 2016 om 12.00uur. Alle Schotse Clans en families zijn welkom.

 

3.Schotse Dagen- Scottish Clans Gathering 29-30/08/2015 Castle Ooidonk

Na een snelle lunch in restaurant Capella in Ieper, gingen wij allen richting Kasteel Oodionk.

Om 16.00uur precies waren alle aanwezige Clans klaar voor de ‘March of Clans’ naar Kasteel Ooidonk. Onder begeleiding van de Clan MacLaren Pipe Band en de Clan Hay Pipe Band warden de Clans officieel ontvangen door  Graaf en Gravin Henry t’Kint de Roodenbeke.

March of the Clans

March of the Clans

 

Graaf en Gravin t’Kint de Roodenbeke openden dan de Schotse Clans tent. Clan members, het publiek van de Schotse Dagen, kon kennis maken met wat Schotse Clans zijn en nog altijd betekenen.  Verschillende bezoekers warden wegwijs gemaakt hoe zij tot hun Schotse Clan contact konden nemen, dank zij hun perfecte stamboomsamenstelling. Harry Lord Hay overhandigde de winnaar van de Belleman wedstrijd de prijs als beste Belleman.

Having some discussions in the Clans tent

Having some discussions in the Clans tent

 

Wij danken Graaf en Gravin Henry t’Kint de Roodenbeke en de Schotse Dagen voor hun continue ontvangst van de Schotse Clans tijdens De Schotse Dagen.alsook

 

Tom HYE

Convenor Continental Europe

 

VERSION FRANCAISE

CLANS DAYS 29th and 30th of August 2015

1.VIP EVENING SCHOTSE DAGEN Castle Ooidonk 28/08/2015

2. Homage to a Hay Ypres  - Menin Gate – Ypres 29/08/2015.

3.Schotse Dagen- Scottish Clans Gathering 29-30/08/2015 Château Ooidonk

 

 

Nous avons eu un été merveilleux. En commençant par le beau temps pour le 200ème. anniversaire de la bataille de Waterloo, où Clan Hay Pipe Band a participé activement, maintenant, malgré le mauvais temps les journées précédant les Schotse Dage 2015,le vendredi, 28 Août après de fortes pluies, nous avions un ciel bleu. La construction des Schotse Dagen pouvait se pourszuivre sans problème majeur.

 

1.SOIREE VIP SCHOTSE DAGEN Château Ooidonk 28/08/2015

Pour 19.30hrs. nous étions les invités du comte et la comtesse Henry t'Kint l'Roodenbeke au château Ooidonk pour la soirée d'ouverture des Schotse Dagen. Invités d'honneur cette année, Donald MacLaren of MacLaren et Achleskine, chef du clan MacLaren et Harry Lord Hay ,Master of Erroll, Chieftain du Clan Hay. L'apéritif a été pris dans la cour du château. Merci, comte et comtesse de la continuité de la tradition des Schotse Dagen. Pendant le dîner, étaient à côté du toast au Haggis, merveilleusement dit par John Wembridge, les personnes présentes ont été pris par surprise par Donald MacLaren of MacLaren sur un morceau de Super cornemuse. Quelle émotion que Donald peut mettre dans la cornemuse. Merci. A 23.30hrs. nous, membres des clans écossais,sont rapidement allés au lit, car le lendemain nous attendait  un programme chargé.

Michel Pilette, Baron of Kinnear & Mses. Marine de Thibaut

Michel Pilette, Baron of Kinnear & Mses. Marine de Thibaut

 

2 .HOMAGE TO A HAY – Porte de Menin- Ypres 29.08.2015.

A 10h30hrs. le Clan MacLaren Pipe Band, venant spécialement de Venlo, Pays-Bas, et le Clan Hay Pipe Band étaient déjà occupés à mettre au point  leurs cornemuses sur la Place du Marché à Ypres. Pour 11.40hrs. le cortège des Clans écossais se dirigeait, sous l’escorte de la

police d'Ypres, et la musique du Clan MacLaren Pipe Band du clan Hay Pipe Band vers la Porte de Menin. À 12h00 heures précises, compte tenu de l'heure d'été, l'heure exacte de la signature de la paix en 1918, ont sonné à la porte de Menin, les clairons du Last Post Association. Donald MacLaren of MacLaren, chef du clan MacLaren disait l'Exhortation. Ensuite, des représentants des Clans Hay, MacLaren, Montgomery, MacLean, nommaient dix membres de Clan tombé, comme un hommage personnel. Après la minute de silence, Donald MacLaren of MacLaren, a joué Flowers of the Forrest dans la galerie de la Porte de Menin. Un moment à ne jamais oublier. Merci Donald,pour votre fantastique jeu émotionnel de cornemuse.
Les couronnes ont alors été déposé, pour le Clan MacLaren par Donald MacLaren of MacLaren - chef du Clan MacLaren, pour le clan Hay par HarryLord Hay , Master of Erroll, Chieftain du Clan Hay, pour le clan MacLean par Kenneth MacLean,  Chieftain du Clan MacLean, pour clan Montgomery, par Chev. Guy Foste Montgomery, pour la famille Kinnear par Michel Pilette, baron de Kinnear. Après le réveil, joué par les clairons, le Clan MacLaren Pipe Band a joué «Amazing Grace», suivie de la cérémonie de clôture  «From a Hay to Delgatie Castle" joué par le Clan Hay Pipe Band. Puis le cortège retournait vers le marché principal d’Ypres. Merci pour le soutien de la ville d'Ypres, la police d'Ypres ,leTourisme Ypres, La Last Post Association, Clan MacLaren Pipe Band, du Clan Hay Pipe Band, Jonathan Sayers pour son soutien annuel continu à l'Homage to a Hay, et à tous les  Clans et familles écossais. L'hommage suivant à un Hay est le samedi 27 Août, 2016 au 12:00. Tous les clans et familles écossaises sont les bienvenus.

Donald MacLaren of MacLaren , Chief of Clan MacLaren says the Exhortation

Donald MacLaren of MacLaren , Chief of Clan MacLaren says the Exhortation

3. SCHOTSE DAGEN – REUNION DES CLANS – 29-30 AOÛT 2015- Château d’Ooidonk.

 

Après un déjeuner rapide au restaurant Capella à Ypres, nous sommes tous allés vers le château d’Ooidonk. A 16.00hrs.exactement étaient tous les clans présents prêts pour le «March  of Clans» au château d’ Ooidonk. Sous la direction du Clan MacLaren Pipe Band clan  Hay Pipe Band  les Clans étaient officiellement reçu par le comte et la comtesse Henry t'Kint de Roodenbeke. Le comte et la  comtesse t'Kint l'Roodenbeke, accompagné par leurs enfants, ont ouvert la tente des Clans écossais. Les membres du clan, le public des Schotse Dagen, ont été familiarisés avec la culture des clans écossais. Plusieurs visiteurs ont appris  comment ils pouvaient communiquer avec leur clan écossais, grâce à leur composition d’arbre généalogique parfait. Harry Lord Hay a présenté le gagnant du concours de crieur de la ville .
Nous remercions le comte et la comtesse Henry t'Kint l'Roodenbeke et Schotse Dagen pour leur réception continue des clans écossais .

Comte & Comtesse Henri t'Kint de Roodenbeke & Clan Chiefs on the way to the Clans tent.

Comte & Comtesse Henri t'Kint de Roodenbeke & Clan Chiefs on the way to the Clans tent.

 

 

Tom HYE

Convenor Continental Europe

Clan HAY

Clan HAY

 

 

Clan HAY